חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתתף בסעודה שעושה נכרי לרגל שמחה משפחתית?

תשובה:

אסור לאכול בסעודת נשואין שעושה נכרי או בשמחה משפחתית אחרת. וזאת גם אם הכין חדר ואוכל כשר וכן מלצר יהודי מיוחד עבור היהודי. ויש אוסרים גם אם לא יאכל אצלו, אולם יש המתירים במקום שיש חשש לאיבה.

פוסק: הרב חיים בנימין גולדברג

ספר: בין ישראל לנכרי

מקור: עניני יו"ד סימן כט סעיפים א- ג ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נכרי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה