חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי אומרים את ברכת "המפיל" שבקריאת שמע שעל המיטה?

תשובה:

יש המדקדקים לומר את "המפיל" אחר אמירת "שמע" ושאר הפסוקים וסמוך לשינה. ולשיטת המקובלים ומנהג ספרד, אומרים את "המפיל" מקדימים את אמירת  "המפיל" לפני  שמע ושאר הפסוקים.
מנהג חלק מעדות המזרח שאם הולכים לישון לאחר חצות אומרים את "המפיל" בלא שם ומלכות. ומנהג אשכנזים וחלק מהספרדים שכל זמן שהולכים לישון לפני עמוד השחר מברכים "המפיל"כרגיל.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה, פרק כו וראה גם קצוש"ע ילקוט יוסף סימן רלט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה