חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוריד מתגים של התאורה אחרי ששעון שבת כיבה את החשמל בבית, על מנת שלא יידלקו בשבת בבוקר?

תשובה:

אחרי ששעון שבת כיבה את החשמל בבית, מותר להוריד את המתגים של התאורה בשינוי, וזאת על מנת שלא יידלקו בשבת בבוקר.
כאשר שכח לכוון תנור חימום לקראת שבת קרה או חמה מאוד, ורוצה להרים את המתג אחרי ששעון שבת כבר כבה, ולגרום בכך להפעלת הרדיאטור בשבת בבוקר, אזי לצורך גדול יהיה מותר ובשינוי.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק מג סעיף ד וראה יביע אומר ג', יח וכן שש"כ יג' סעיף לג הערות קיג-קיד. וראה סימן שלד סכ"ב ובבה"ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה