חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להקדים את מנהג העליה לבית הקברות מיום שישי מועד היוארצייט ליום חמישי?

תשובה:

כאשר אין אפשרות לעלות לקבר בערב שבת או ביום ראשון, אזי יש לכך תשלומין עד  3 ימים אחרי המועד של היארצייט, ואף מועיל ללכת לקבר 3 ימים לפני היארצייט, למרות שלא ידוע המקור לכך.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק א פרק ג הערה 42 בעמוד 41 וראה חלק ב פרק ח סימן ג

תשובה נוספת:

כשיש צורך, מותר להקדים את מנהג העליה לבית הקברות מיום שישי (מועד היוארצייט) ליום חמישי.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני הלויית המת עמודרסב

תשובה נוספת:

אם חל יום השנה בראש חודש עדיף להקדים את העלייה לקבר קודם לכן, אם יש חשש שיבואו לידי בכי.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: אבלות סימן מ סעיף כו

תשובה נוספת:

המנהג שהולכין לבית הקברות לרגל יאהרצייט גם בראש חודש, אולם רק ביום היאהרצייט עצמו ולא בימים הסמוכים לו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק א סעיף יג

תשובה נוספת:

יש נוהגין שלא ללכת בחודש ניסן לבית הקברות ומי שיש לו יארצייט בחודש ניסן ילך בערב ראש חודש ניסן. ואם לא הלך יוכל ללכת ביום היארצייט אך לא יאמר את התחינות שאומרים בשאר ימות השנה. ויש נוהגין לכתחילה לילך בחודש ניסן.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק לז' סעיף יא

תשובה נוספת:

כאשר יום השלושים או יום היארצייט חל בשבת, אזי מקדימים את הביקור ליום שישי או שדוחים לאחר שבת.
כמו כן עולים למפטיר בשבת שלפני כן, ומתפללים ערבית במוצאי שבת שלפנ כן.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן לז סעיף יג וכן סימן לט סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה