חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בכלים, המיועדים לאורחים ולקוחות בבתי קפה ומלונות, שלא הוטבלו?

תשובה:

יש המתירים להשתמש בשעת הצורך בכלים שלא הוטבלו המיועדים לאורחים וללקוחות בבתי קפה ומלונות, אף שהם כלי גויים הצריכים טבילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כב סעיף יא

תשובה נוספת:

המתארח אצל אדם שלא הטביל כליו, הרי בשעת הדחק יכול לסמוך על הסוברים שאינו חייב בטבילת הכלי ויהיה רשאי להשתמש בכלים של המארח.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק א יורה דעה סימן יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה