חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג הקונה כלים החייבים בטבילה, אם כרגע אינו יכול להטבילם?

תשובה:

הנמצא במקום שאין לו מקוה להטביל כלים וצריך את הכלי, אזי העצה היא שכאשר ישלם למוכר עבור הכלי יתכוון שלא יזכה בו ואז מותר להשתמש בכלי ללא טבילה כמו כל הפקר. כשיזדמן לו במועד אחר יתכוון לזכות בכלי מחדש ויטבילו בברכה.

פוסק: הרב משה סופר

ספר: ויהי בנסוע

מקור: פרק לז' סעיף ב, וראה ספר טבילת כלים ד, יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה