חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה זמן צריכים ילדים קטנים להמתין בין מאכלי בשר וחלב?

תשובה:

ילדים מגיל שלוש עד חמש, די להם בהמתנת שעה אחת. מגיל חמש נהגו לחנכם להמתין שלוש שעות, ומגיל עשר במידת האפשר והם ילדים בריאים, נהוג לחנכם להמתין שש שעות. ילדים חלשים הזקוקים לשתיית חלב ולמוצריו די להם להמתין שעה אחת.

כמו כן יש מקום להקל ולאפשר לילדים קטנים (גם) שהגיעו לגיל חינוך, לאכול ללא המתנה מאכלי בשר אחרי מאכלי חלב רכים מעדנים חלביים, כגון,  גלידה, פריגוט, גבינה רכה וכו'.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כ' סעיפים כג- כח

תשובה נוספת:

מסתמא בגיל תשע כבר ניתן לחנכו לשש שעות.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף צז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה