חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה נידה רשאית להיכנס למתחם של קבר רשב"י?

תשובה:

מקובל להחמיר שאשה נדה לא תכנס למערה עצמה עד שתטהר ותטבול של קבר רשב"י. אך כל זה רק להיכנס למערה עצמה אבל לעמוד בחוץ מותר.
ואם היא בקבוצה של בית ספרה ותתבייש בעומדה בחוץ, אזי ניתן להקל.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה - המדריך לטהרת הבית

מקור: סימן א סעיפים יג-יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה