חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחלל שבת בכדי למנוע הדבקה מאדם חולה?

תשובה:

אדם בריא שיש חשש שיחלה במחלה מדבקת שעלולה לסכן את חייו, מותר לחלל את השבת בניסיון למנע אותה. ולכן מותר להעביר במכונית לבית החולים מי שחלה במחלה מדבקת ואי אפשר להחזיקו בבית במקום מבודד עד לאחר צאת השבת, אף אם הוא עצמו כבר יצא מכלל סכנה, אלא שקיים חשש שהוא ידביק את בני ביתו ויתכן שהם יבואו לידי סכנה. ומותר לעשות כן גם כאשר לא בטוח שהמעשה אמנם יעזור למניעת הסכנה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק לב סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה