חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובת נטילת ידיים בכלי לאחר המקוה?

תשובה:

היוצא מהמקוה צריך ליטול ידיו פעם אחת בכלי.

פוסק: הרב זעליג קוסובסקי - מפסקי הגרי"ש אלישיב

ספר: יבקשו מפיהו

מקור: חלק א שער ה פרק א סעיף ז

תשובה נוספת:

לאחר רחצה במקלחת, אמבטיה או טבילה במקווה, די לו בנטילה אחת, ואפילו מן הברז, ובלי כלי נטילה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן ד סעיף צז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מקווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה