חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להעלים פרטים בין בני זוג העומדים בקשרי שידוכים?

תשובה:

אין להעלים מידע על מחלה רצינית שיש בה סכנה. לגבי מחלה שנתרפא לגמרי לא צריך להודיע אלא אם כן המחלה עשויה לחזור שוב כגון מחלת הנפילה.
וכן אין להטעות לגבי מצב כספי, לימודים והשכלה. וכן אשה המשתדכת עם צעיר ממנה אינה חייבת לגלות את גילה אם לא נשאלה על כך.
כמו כן אין להעלים מעשים רעים שאילו ידע/ה  עליהם לא היה משתדך.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א' פרק ג סעיפים יא-יג וראה הערות שם

תשובה נוספת:

יש שהורו לגלות מומים קלים רק אחרי מספר פגישות כי אם יגלה קודם לכן, דבר קטן עשוי לקלקל.

פוסק: הרב דוד אריאב

ספר: לרעך כמוך

מקור: פרק ג סעיף מז בהערה סג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה