חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחמם מאכל פרווה בכלי בשרי שאינו בן יומו, על מנת לאוכלו עם חלב?

תשובה:

רק בדיעבד אם חימם מאכל פרווה בכלי בשרי שאינו בן יומו יהיה מותר לאוכלו עם חלב.

פוסק: הרב ישראל מאיר וייל

ספר: השולחן כהלכתו

מקור: סימן ו סעיף ב

תשובה נוספת:

מותר לאכול שיריים של מאכל פרווה שנתבשל בכלי שאינו בן יומו עם מאכל מהמין ההפכי, כגון, אם בישל אטיריות בקדירה בשרית שאינה בת יומה לצורך סעודה בשרית, מותר יהיה לאכול או לבשל את השיירים עם גבינה בתנאי שהטריות לא נגעו בבשר.

פוסק: הרב זאב הופשטטר

ספר: הלכות בשר וחלב

מקור: פרק ח סעיף כא,-כב אין לנהוג כך לכתחילה אלא מדובר שכבר נעשה זאת, או במצב של דוחק

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה