חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנהג אמבולנס להחזיר בשבת חולה לביתו לאחר ששוחרר מבית החולים?

תשובה:

אם  אין לו אפשרות להישאר בבית החולים ולקבל את כל צרכיו, ואינו יכול להגיע לביתו בכוחות עצמו, מותר לו לחזור לביתו (הנמצא בתוך תחום שבת) עם נהג נכרי, גם אם הוא מוגדר כחולה שאין בו סכנה. במקרה זה הנהג הנכרי יכול לקחת את החפצים של המשתחרר כולל דברי מוקצה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ' סעיף נג

תשובה נוספת:

אסור להסיע חולה ברכב לביתו בשבת, אולם מותר להחזיר בשבת ברכב, חולה לביתו, וזאת לאחר ששוחרר בליל שבת מבית החולים ומחדר מיון, וכאשר לא נמצא לו כל פתרון של מקום לישון או לשכב במתחם בית החולים, כגון שמדובר בליל שבת ובתנאי שהוא עדין בגדר חולה ממש.

פוסק: הרב שלמה גורן

ספר: תרומת הגורן בעריכת מכון האידרא רבה

מקור: חלק א' סימן עא

תשובה נוספת:

אם החולה שוחרר בשבת מבית החולים, אסור להסיעו לביתו תוך חילול שבת. רק בשעת הצורך כאשר החולה זקוק למנוחה מותר להחזירו על ידי נהג גוי. כמו כן במקרה שהחולה זקוק למלווה שיסייע לו רק אז מותר למלווה להצטרף לנסיעה.
וכן לגבי יולדת, שלאחר בדיקה התברר שעוד לא הגיע זמן הלידה, אזי רק בשעת הצורך אם היא נחשבת כחולה כגון שצריכה לשכב, יהיה מותר לה לחזור עם נהג נכרי אבל המלווה שלה לא יוכל להצטרף.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק ב פרק כז סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה