חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול מאכל פרווה שנתבשל בכלי שאינו בן יומו עם מאכל מהמין ההפכי?

תשובה:

מותר לאכול שיריים של מאכל פרווה שנתבשל בכלי שאינו בן יומו עם מאכל מהמין ההפכי, כגון, אם בישל איטריות בקדירה בשרית שאינה בת יומה לצורך סעודה בשרית, מותר יהיה לאכול או לבשל את השיירים עם גבינה בתנאי שהאיטריות לא נגעו בבשר.

פוסק: הרב זאב הופשטטר

ספר: הלכות בשר וחלב

מקור: פרק ח סעיף כא,-כב אין לנהוג כך לכתחילה אלא מדובר שכבר נעשה זאת, או במצב של דוחק

תשובה נוספת:

רק בדיעבד אם חימם מאכל פרווה בכלי בשרי שאינו בן יומו יהיה מותר לאוכלו עם חלב.

פוסק: הרב ישראל מאיר וייל

ספר: השולחן כהלכתו

מקור: סימן ו סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה