חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת למי שהצטנן לחתוך נייר כדי לקנח את אפו?

תשובה:

לכתחילה יש להכין הכל לפני שבת. אולם אם אין לו נייר חתוך או שנגמר לו המלאי, והוא מתבייש להיות כך בפני הבריות, מותר לו לחתוך את גליל הנייר רק שיעשה זאת בשינוי כיון שהתירו רבנן משום "כבוד הבריות".

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק מב סעיף ח וראה שו"ע סימן שיב' ס"א וברמ"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה