חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בזמן הזה לגבי שריפת חלה?

תשובה:

יש הנוהגות ליטול ידיהן לפני ההפרשה.
עומדת בעת ההפרשה והברכה.
תיקבע לעצמה מקום בעיסה משם תפריש. 
תברך ...להפריש חלה.  
נוטלת מן העיסה כזית או אפילו כמות פחותה,כל שהיא  ותאמר :הרי זו חלה.
נוהגים לחרוך את החלה על גבי להבת אש בכיריים, או להכניסה לתנור האפיה אבל לא יחד עם דברי מאפה.
אפשרות נוספת כשאי אפשר לשרוף אזי ניתן  לעטוף את ההפרשה בשתי עטיפות בדרך כבוד ולהניחה באשפה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יד' סעיפים יח-כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הפרשת חלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה