חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה טובלת בליל תשעה באב אם חל מועד הטבילה הטבילה?

תשובה:

אשה לא תטבול בליל תשעה באב גם אם חל מועד הטבילה. אלא תטבול במוצאי תשעה באב, אך צריכה לרחוץ ולגלח לחוף בערב תשעה באב. במוצאי תשעה באב תחפוף מעט על מנת להסמיך חפיפה לטבילה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ג פרק ע סעיף ה

תשובה נוספת:

אישה אשר ליל טבילתה חל באחד מימי החול בתשעת הימים, רשאית להתרחץ לצורך הטבילה במים חמים וסבון כהרגלה. ואם ליל הטבילה חל במוצאי תשעה באב תרחץ ביום ח באב.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: בין המצרים פרק יד סעיף ז וכן אשה בימי ליבונה תרחץ מעט כהרגלה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה