חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם לזכר לחורבן, מותר לשרטט או לחרוט דוגמא של ירושלים וכו' במקום להשאיר אמה על אמה ללא סיוד?

תשובה:

אין לתלות תמונת ירושלים וכו' במקום להשאיר אמה על אמה ללא סיוד. גם לא יועיל אם יתלה את התמונה באמצע השטח הלא מסוייד וישאיר רק שוליים לא מסוידים.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: אורח חיים - יו"ד סימן קטז

תשובה נוספת:

מי שמרגיש שיזכור את ירושלים על יד זה שיחרוט או ישרטט דוגמא של ירושלים בתוך שטח של אמה על אמה שהשאיר בקיר, רשאי לעשות כן.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק ג סימן שצח, לט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זכר לחורבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה