חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמלווה או סועד חולה חייב בסוכה?

תשובה:

היוצא מביתו לצורכי מצווה, כגון שהוא מלווה חולה בבית חולים, פטור מהסוכה. שכך הוא הכלל: "העוסק במצווה פטור מהמצווה". משום שהטרחה לחפש סוכה או ללכת אליה עלולה לפגוע בקיום המצווה שעסוק בה (סוכה כה, א). וגם כשיש שם סוכה קרובה, אם יש חשש שלא יישן בה היטב, יישן במקום הטוב ביותר עבורו. אמנם כאשר קיום מצוות הסוכה אינו מטריח ואינו מפריע לקיום המצווה שהוא עסוק בה, כגון שיש שם סוכה קרובה ונוחה – באותן שעות שאינו צריך להיות צמוד לחולה, יאכל וישן בסוכה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ג סעיפים יב- יג וראה שו"ע סימן תרמ סעיף ז ומ"ב ס"ק לז-לח. הובא גם בהלכה יומית הר ברכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה