חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הנוסע לחו"ל יוצא ידי חובת הדלקה שמדליקים בביתו למרות פער הזמן והפרש השעות למקום בו נסע?

תשובה:

הנוסע לחו"ל יוצא ידי חובתו בהדלקת נר חנוכה שמדליקים בביתו, אף על פי שבמקום שהותו אין עתה זמן ההדלקה כלל.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, חנוכה פרק יג סעיף ד

תשובה נוספת:

הנוסע לחו"ל ששם זמן ההדלקה מאוחר מבארץ ישראל, נכון שלא לצאת ידי חובה בהדלקת אשתו וידליק בזמן ההדלקה במקום אליו נסע.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: חנוכה פרק י סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה