חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יום היארצייט הוא ביום הפטירה או ביום הקבורה ?

תשובה:

יום היארצייט הוא בתאריך יום הפטירה  ואפילו בשנה הראשונה שבשנה מעוברת.
נוהגים  שביום כלות י"ב חודש עולים לבית הקברות ועושים אזכרה בעבור הנפטר.
(ראה פרטים נוספים לגבי קביעת יום היארצייט בספר "פני ברוך" פרק לט) 

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק לט סעיף לה.פרק לג סעיף יז

תשובה נוספת:

יש הנוהגים לעשות סעודה בליל סיום חודש י"א לפטירה וכן בסוף י"ב חודש. וכל אחד יעשה כמנהג עדתו. אולם יש לזכור שעיקר האזכרה הוא בסיום י"ב חודש ומה שיש הנוהגים לעשות אזכרה בליל סיום י"א חודש הוא רק מנהג בעלמא.
ביום הפטירה נוהגים (גם בשנה הראשונה) תענית, אזכרה, בית קברות וסיום אמירת קדיש. אולם מנהגי אבלות  שנה ראשונה יש לנהוג עד יום הקבורה. והנוהגים לעשות הכל בשנה הראשונה ביום הקבורה יש להם על מי לסמוך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן מ' סעיף ג

תשובה נוספת:

יום היארצייט הנו ביום הפטירה גם בשנה הראשונה, אלא אם כן הקבורה הייתה יומים לאחר מכן שאז בשנה הראשונה יחול היארצייט בתאריך יום הקבורה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק א' עמוד שכז ובהערה שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה