חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בענייני חנוכה לחוצה את קו התאריך?

תשובה:

ז. חנוכה

1. גם בחנוכה ובפורים מסתבר שהחיוב חל עליו על פי מקומו ושעתו, שהרי הם קשורים ביום מסויים ובתאריך מסויים.

2. על כן בחנוכה ידליק כמספר הנרות המתאים למקומו החדש, בין אם בכך הוא חוזר להדליק אותו מספר נרות שהדליק ערב קודם לכן, ובין אם בכך הוא מדלג על מספר אחד, ואולי אפילו מבטל לגמרי את מצוות ההדלקה בלילה אחד.

3. לדוגמה, אם הדליק נר חנוכה בלילה הראשון בצד המערבי של קו התאריך וחצה אותו אחר כך בכיוון לאמריקה, ושם יגיע הזמן להדלקת נר ראשון של חנוכה רק בלילה הבא, ידליק אז שוב נר אחד, אך לא יברך אז שהחיינו, מפני שכבר הדליק אתמול.

4. ואם הוא חוצה את קו התאריך כשהוא נוסע לאמריקה בכיוון לאוסטרליה ביום השביעי, בכך הוא מדלג על יום אחד במניין הימים שלו. במקום שבו הוא נמצא כעת כבר עברו ימי החנוכה, ושם אין עוד פרסומי ניסא. מכל מקום נראה שידליק בלא ברכה.

5. ולא עוד. אלא אפילו אם בתחילת ליל שמיני היה בצד המזרחי של קו התאריך, ושם נתחייב במצוות הדלקת נר שמיני, אלא שלא הספיק לקיים את המצווה שם, ובינתיים חצה את הקו לכיוון אוסטרליה - גם הוא ידליק כנ"ל בלא ברכה, משום שבאוסטרליה עברו ימי החנוכה וכבר אין שם מצות פרסומי ניסא.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה