חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה ספר תורה יקראו כאשר יש מספר ספרים?

תשובה:

בשנה הראשונה נהוג לקרוא בשבת בספר החדש, דבר המאפשר לעשות הגהה נוספת תוך כדי הקריאה. לאחר השנה הראשונה יש לקרוא בספרים הישנים ובחדש לסירוגין.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז סימן ה

תשובה נוספת:

כאשר יש ספרי תורה מהודרים, בכל אופן יקראו לסירוגין גם בספרים אחרים אשר הם כשרים לכתחילה.

פוסק: הרב שמאי קהת הכהן גרוס

ספר: אורח כהלכה

מקור: או"ח קריאת התורה סימן א סעיף א

תשובה נוספת:

כאשר מכניסים ספר תורה חדש לבית הכנסת עוברים לקרוא בו אם זה היה התנאי של התורם. אם לא היה תנאי מעין זה יש לקרות בספרים לסירוגין.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד רמא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה