חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם שכחו להפריש חלה ונכנס יום טוב?

תשובה:

אם שכחו להפריש חלה בגמר לישת הבצק, ובינתים נאפה הבצק ונעשה לחם או עוגות, אזי יש להפריש בברכה בטרם אוכלים את המאפה.
שכחו להפריש ונכנסה שבת או יום טוב אזי בארץ ישראל אסור לאכול את המאפה עד למוצאי שבת או מוצאי יום טוב. בחוץ לארץ מניח פרוסה קטנה להפרשה במוצאי שבת ובינתיים מותר לאכול מן השאר. 
שכח בארץ ישראל להפריש חלה ממצות בערב פסח ואין להשיג אחרות, מותר להפריש מן המצות שלא לבטל מצוות הלילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יד' סעיף ב, כז. וכן פרק ו' סימן קטן בהערות רכט בענין ערב פסח.

תשובה נוספת:

אם שכח להפריש חלה מעיסה שלשו בערב יום טוב, יכול ללוש עיסה נוספת ביום טוב ולצרפה יחד עם העיסה הראשונה ויפריש מן השניה חלה על שניהם.
ויש אומרים שצריך שיהיה בעיסה השניה שיעור חלה, ובמקום דחק אפשר להקל.

פוסק: הרב ציון בוארון

ספר: משמרת מועד - יום טוב

מקור: פרק א סעיף כא וראה שו"ע סימן תקו ס"ג ומשנ"ב ס"ק כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה