חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בשבת, כאשר מתארח אצל בן עדה אחרת?

תשובה:

בן עדות המזרח המתארח בשבת אצל בן עדת אשכנז (וכן להפך) ושומע קידוש או הבדלה במבטא ובהברה אשכנזית- יוצא ידי חובתו.

פוסק: הרב ברוך שרגא

ספר: ברוך שאמר

מקור: פרק יא סעיף כו וראה גם יחוה דעת חלק ו סימן יט

תשובה נוספת:

ספרדי המתארח אצל אשכני הנוהג לשבת בקידוש, (וכן אשכנזי אצל ספרדי) ינהג כמנהג בעל הבית.

פוסק: הרב יוסף דוד כהן

ספר: ידי כהן - קונטרסים

מקור: קונטרס חילוקי מנהגים פרק ה סעיף ז וראה שו"ת אז נדברו ח"ה, נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה