חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עובד זר יכול להטביל כלים והיהודי יברך?

תשובה:

אדם זקן או נכה שאינו יכול להטביל כלים, יכול הנכרי / העובד זר להטביל אבל היהודי לא יברך. אלא אם כן היהודי יכול להטביל כלי אחד ואת השאר יטביל הגוי בנוכחותו  ואז היהודי יכול לברך.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק יח סימן לג וראה גם בשו"ת יביע אומר חושן משפט ח"ט סימן י, וכן ט"ז סימן קכ אות יז וראה עוד שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה