חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לקרוא קריאת שמע שעל המיטה אחרי התשמיש או לפני התשמיש?

תשובה:

על פי משנה ברורה יש לקרוא קריאת שמע שעל המיטה לאחר התשמיש. כמובן שאם יש חשש רציני שירדם אז יקדים לפני כן.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רלט סעיף א סימן קטן ה

תשובה נוספת:

בלילה כאשר מקיים מצוות עונה, יגיד את קריאת שמע לפני קיום המצווה אולם את ברכת המפיל יגיד  לאחר מכן.

ספר: שו"ת אמרי מאיר- פסקי הרב ח. קנייבסקי והרב ע. אויערבאך

מקור: עמודים כז - כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה