חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבעל להתלוות ולהצטרף לנסיעה של יולדת לבית חולים בשבת?

תשובה:

מותר לבעל, או לאחד מבני המשפחה, להצטרף בשבת לנסיעה של היולדת לבית חולים, וזאת גם אם היולדת שותקת ולא מבקשת זאת. אולם אם היולדת אומרת בפירוש שאינה רוצה בכך רק אז הבעל לא יצטרף.
לענין נסיעת תומכת לידה ראה שאלה אחרת באתר זה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: חלק ט' עמוד קסו וכן ראה חזון עובדיה, שבת חלק ג עמוד שכ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה