חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר בעת הצורך, וכשאין ברירה אחרת שחייל יוכל להדליק נר חנוכה בנר חשמלי?

תשובה:

כשאין ברירה אחרת, רשאי להדליק נר חנוכה בפנס של מנורת
ליבון ולברך עליה (כיוון שהחוט נחשב כאש, ולא במנורת ניאון פלורסנט שאין בה חוט
מלובן) ובלבד שיש בטרייה בפנס כדי לדלוק חצי שעה לפחות.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק 15 סעיף ג וראה הערה 11

תשובה נוספת:

כשאין לו ברירה ופתרון ורוצה להדליק בנר חשמלי, ידליק ללא ברכה ואחר כך אם יזדמן לו להדליק נר כשר ידליק בברכה. הרואה חנוכיה חשמלית על בית הכנסת או בככרות לא יברך על ראייתו גם אם אין לו נר להדליק וגם אם לא מדליקים עליו בביתו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: מועדים חלק ה' דיני שמנים והפתילות סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה