חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן צריך לחתום על מסמך של צוואה?

תשובה:

על פי דין תורה כאשר הצוואה כתובה בכתב ידו של המצווה, אין צורך כלל בחתימה. ואם היא אינה בכתב ידו יש  צורך שהמצווה יחתום על כל עמוד.
כאשר הצוואה מודפסת, אזי על פי החוק צריך להחתים 2 עדים על כל דף אחרת אין לצווה תוקף הלכתי ולא של בית משפט.
על פי החוק אם אחד מהמוטבים היה מעורב בכתיבת הצוואה, אזי הצוואה בטלה, לכל הפלחות לגבי אותו המוטב המעורב בכתיבה, וייתכן שיפסלו לגמרי.

פוסק: בית הדין לממונות "נתיבות חיים" בראשות הרב נפתלי נוסבוים והרב יוסף פלישמן

ספר: אוצר המשפט

מקור: חלק ב הרב מתתיהו שוורץ עמוד רלח - רלט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צוואה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה