חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לענוד צלב?

תשובה:

האיסור הוא  רק אם עשו את הצורה כדי לעבוד אותה' אך אם נעשה לקישוט ונוי אזי מותר.
למשל, מותר לענוד צלב לנוי אף שצלב משמש לעבודה זרה של נצרות, מכל מקום  לנוי מותר, וכן כל מיני אותות כבוד הכוללים בתוכם צלב.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג סימן קפו ראה שו"ע יו"ד קמא' א הגה.

תשובה נוספת:

ניתן לאפשר לעובד זר לענוד צלב, כגון בבית חולים המעסיק עובדות נכריות בשבת וחלקן מגיעות עם שרשרת שיש בה שתי וערב, כיון  שזה תכשיט ואין בזה עבודה זרה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה , א' פרק י' סעיף ב (וראה שושנת העמקים, עמוד רפג)

תשובה נוספת:

צלב שעונדים אותו הנוצרים על צווארם, אין לו דין עבודה זרה, שלא נעשתה אלא לזכרון בעלמא ומותר בהנאה, שהרי אין דרך להשתחוות לו. והוא הדין לגבי לצלב הניתן כאות הוקרה וכבוד (מדליה).

לכן, ניתן לאפשר לעובד זר לענוד צלב, כגון בבית חולים המעסיק עובדות נוכריות בשבת וחלקן מגיעות עם שרשרת שיש בה שתי וערב, כי זה תכשיט ואין בזה עבודה זרה.(אשרי האיש, יו"ד, א ,י, ב הרב אלישיב)

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב' יורה דעה סימן קמ- קמא סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עבודה זרה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה