חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובה על כל בית כנסת למנות עליהם רב?

תשובה:

יש הכרח למנות חכם ונבון על הקהל, אשר  ידריכם ויפרישם מאיסור ויורה להם את הרך. וכבר נאמר ,ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רעה".

פוסק: הרב אהרון יהןשע פסין (כולל תשובות הגר"ח קניבסקי)

ספר: השלחן הערוך לרב שו"ת בעניני הרב והנהגתו

מקור: שו"ת בדיני הרב והנהגתו עמוד רלג וראה שו"ע או"ח סימן נג סעיף כד ובביאור הלכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רב - רבו

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה