חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות דיאטה למטרת הרזיה?

תשובה:

מותר לעשות דיאטה למטרת הרזיה ואין בזה איסור, כל עוד אינו מגיע למצב של סכנה. העושה דיאטה לא יבטל בשל כך סעודות שבת, ויש לאכול בכל סעודה שיעור 54 גרם,  ואם קשה לו יאכל לפחות כזית (27 גרם).

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ד פרק ז סעיף כג וראה גם בחלק א עמוד קמז

תשובה נוספת:

אין להמנע מלאכול מאכלי שבת מטעמי שמירת משקל וכו' כיון שיש בזה ביטול עונג שבת ויאכל לפחות שעור כביצה. מי שרגיל לאכול רק מאכלים טבעיים או צמחוניים רשאי לנהג כך גם בשבת, ואינו חייב לאכול דוקא בשר ודגים.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: חלק ב פרק כא סעיף ג

תשובה נוספת:

תזונה מבוקרת בשבת

 

"בַּבָּקָר וּבַצּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר וּבְכל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלְךָ נַפְשֶׁךָ"

רבים בזמננו מקפידים על תזונה מבוקרת לצורך שמירת משקל, בריאות ואיכות חיים, ונמנעים מצריכת מוצרי מזון רבים, וכן מגבילים את המינון. לעתים אף מדובר בהימנעות מוחלטת ממיני מאפה לרבות לחם. האם רשאים לשמור על דיאטה גם בשבת? או שמא נוגד הדבר את מצוות עונג שבת שהרי "כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו... במה מענגו? בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי שומין" (שבת,קי"ח,ב)

הביטוי העיקרי למצוות העונג הינו ג' הסעודות שיש לקבען על פת (שו"ע,רע"ד,ד, ובסעודה שלישית למצווה מן המובחר) וכתב הרשב"א שאין עונג בלא פת. והרמב"ם הוסיף (שבת,ל,י): "אכילת בשר ושתיית יין בשבת עונג הוא" ובשו"ע: "ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו" (ר"נ,ב)

האמנם חובה לאכול בשר בשבת? מדברי הפוסקים נראה שאין זו חובה מוחלטת אלא המלצה. בניגוד ליו"ט, הגדרת המצווה בשבת איננה שמחה אלא: עונג, ולכן מי שאכילת בשר אינה מסיבה לו עונג כי אם צער וסלידה, הריהו פטור. האמירה המעודדת ריבוי בשר ומגדנות, מתייחסת לרוב בני אדם המתענגים בכך, בבחינת "דיבר הכתוב בהווה" אך באמת אופן קיום העונג סובייקטיבי לכל אחד, עד כדי כך שאדם שתעניתו זהו עינוגו מפורש לגביו בשו"ע: "י"א שאדם שמזיק לו האכילה, שעונג הוא לו שלא לאכול –לא יאכל" (רפ"ח,ב; משנ"ב רמ"ב סק"א).  

למעשה אין אפוא בעיה לשמור על דיאטה גם בשבת, כי אדם מתענג במה שבריא עבורו, כך שההימנעות אינה מפרה את עינוגו. וכן בהגבלת המינון, כוונת השו"ע הנ"ל אינה להרבות באכילה אלא להרבות (ולא לחסוך) בהוצאה הכספית לצורך מאכלי השבת -כפי יכולתו.

ולגבי אכילת פת, נראה שיש להבחין בין הסובלים מרגישות מוכחת לגלוטן–הללו פטורים לחלוטין ולא יאכלו פת, לבין המקפידים על דיאטת דגן במשך השבוע אך לא בשל רגישות -שֶאַל להם להימנע מאכילת פת, לפחות כזית, וראוי שיסמכו על דברי חז"ל שהאוכל לכבוד שבת לא יהיה לו שום היזק (בשם ה"חפץ חיים"). וכך גם ינהגו אלה שהדיאטה קשה עבורם, שאף ש"מצטמק יפה להם" דיים שיקפידו היטב בימות החול, ובע"ה יוכלו לענג עצמם מעט במאכל טעים בשבת...

 

פוסק: הרב ישראל רוזן - ראש מכון צומת

ספר: שבת בשבתו

מקור: פרשת ראה תשע"ו הרב יוסי איתן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה