חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נכון לפזר פירורי לחם לציפורים בשבת שירה?

תשובה:


יש שנהגו לפזר פירורים לפני הצפרים בשבת שירה, וכתבו הפוסקים
שאין זה מנהג נכון והטעם משום שנמצא שנותנים מזונות לבעלי חיים שאין
מזונותיהם עליו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק לא סעיף כא וראה הערה לח

תשובה נוספת:

הנוהגים להניח חיטים לפני צפורים ועופות בשבת שירה, יש להם על מה שיסמוכו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת כרך ד סימן שכד סעיף ה ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה