חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפריד בשבת בין דפים מספר שלא נחתכו כל צורכם?

תשובה:

אין לחתוך או לקרוע את הדפים המחוברים אבל מותר להפריד דפים שנדבקו (בכל חומר) זה לזה בכריכה או לאחר מכן, ובלבד שלא יהיו דבוקים באותיות.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כח 'סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה