חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששינה את מינו רשאי לומר קדיש יתום בבית הכנסת?

תשובה:

אשה שהפכה עצמה לאיש מותר לו לומר קדיש יתום על קרוביו - בכל הקדישים שאומרים בתפילה לפני "עלינו לשבח", אך לא בשאר הקדישים שלפני "הודו", ו"פיטום הקטורת", אלא אם יש עוד מי שאומר איתו קדיש.
איש שהפך עצמו לאשה, אין להתיר לה לומר קדיש מעזרת נשים ולא בבית.

פוסק: הרב עידן בן אפרים

ספר: דור תהפוכות

מקור: סעיף יג וראה מקורות בהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה