חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה מותר במוצאי יום כיפור לשתות לפני ההבדלה?

תשובה:

מותר למי שצמא מאוד, לשתות מים במוצאי יום כפור אפילו אם עדין לא התפלל ערבית, כמובן  שאין לאכול ללא הבדלה. לגבי נר הבדלה  - אם חל מוצאי יום כיפור במוצאי שבת ואין לו נר ששבת מערב יום כיפור ולא יכול להשיג זאת, אזי  יברך על נר שהודלק במוצאי  שבת ויום כיפור.
חלק מבני עדות המזרח לא מברכים על  בשמים בהבדלה במוצאי יום כיפור גם אם חל
מוצאי יום כיפור במוצאי שבת. מכל מקום, טוב שאחרי ההבדלה יביאו לפניו בשמים ויברך
עליהם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרכד סעיפים ה-ח וכן חזון עובדיה על הימים הנוראים עמוד שפג - שפד וכן שו"ת יחוה דעת ח"א סימן סג'

תשובה נוספת:

מי שצמא מאוד, מותר לו לשתות מים לפני שיבדיל על הכוס, אולם ישתה לאחר שיבדיל באמירת
"אתה חוננתנו" בתפילת ערבית, או באמירת "ברוך המבדיל בין קודש לחול".

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק ה' סעיף כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה