חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לנער לפח אשפה את המפה עם שאריות הפסולת והפירורים שנשארו אחרי הארוחה?

תשובה:

פירורים ופסולת שהנם מוקצה שנשארו על המפה בתום הארוחה, מותר לנער את המפה לתוך פח האשפה. וכן מותר לגרור את הפסולת מהשולחן בעזרת סכין לתוך צלחת או מפית וכו' ולהשליכם לפח אשפה.
כמו כן אם המפה חד פעמית, מותר ליטלה עם הפסולת שבה ולזורקה לאשפה.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק 19 סעיף שנח ובהערות

תשובה נוספת:

מותר להסיר את המפה מן השולחן ולנערה, כאשר צריך לשולחן נקי. אם השולחן עם הפסולת מאוס בעיניו, אזי מותר לטלטל את הפסולת אפילו בידיו גם אם אינו צריך לשולחן נקי.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יב סעיף לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה