חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאפות עוגת גבינה בתנור שצלו בו עוף בגריל?

תשובה:

הרוצה לאפות עוגת גבינה בתנור שצלו בו עוף בגריל, יש לפני כן לנקות את התנור בחומר שנותן טעם לפגם, כגון אמה, וידליק את התנור כעשרים דקות שיגיע למצב של ליבון קל. ובעת הצורך אפשר להתיר גם אם צריך לאפות את העוגה באותו יום. וכל שכן אם עברו 24 שעות מאז שצלה בגריל. בכל מקרה יש לייחד מגש נפרד לכל מין.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק טו' וראה גם שו"ת שאלת יעבץ סימן צג, יביע אומר חלק ה סימן ז, שו"ת מנחת יצחק חלק ה' סימן כ' וראה עוד שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה