חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שישן בעת טיסה צריך לומר ברכת "המפיל"?

תשובה:

הישן בטיסה שנת קבע ודאי צריך לברך, אך מי שאין דעתו לישון קבע אלא מנמנם מידי פעם אינו מברך.
 

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך ח סימן קעא ועיין בשו"ת באר משה חלק ז עמוד קע

תשובה נוספת:

אין לברך "המפיל" בעת טיסה או בנסיעה ברכבת או ברכב כיוון שאין זאת שינת קבע. מאידך הנוסע באוניה בה יש לו חדר פרטי ומיטה מסודרת לישון אזי יברך.

פוסק: הרב יעקב מור

ספר: המציאות בהלכה

מקור: פרק ג סעיף ד ובהערה 10

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה