חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההגדרה של "בכדי שיעשה"?

תשובה:

ע"פ העקרון של הרב אלישיב שלא שייך להמתין "בכדי שיעשו", בדבר שלא ניתן לחזור ולעשותו מכיון שכל דין "בכדי שיעשו" הוא רק מפני שיכול שוב לעשות את אותו הדבר שנעשה בשבת וממילא אין לו הנאה ישירה מהמלאכה שנעשתה בשבת, לכן מי שצילם בשבת, לדוגמא אירוע, משחק וכו' אין אפשרות להנות ממנו במוצאי שבת ביחידת זמן של "בכדי שיעשה" כיוון שלא יכול לחזור ולעשותו שוב אחרי שבת, לא שייך בו בכדי שיעשו וממילא אסור לעולם.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ג הערה קלד בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה