חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להביט במוצגים שבחלון ראווה של חנות ?

תשובה:

אדם ההולך לדרכו, ורואה בחלון ראווה של חנות, חפץ מסויים המוצג שם והוא מעונין לקנותו אחרי שבת, יהיה מותר לו להסתכל בחפץ ולהרהר בקנייתו ובלבד שלא יתבונן במחיר.
אולם אסור ללכת למקום ריכוז של חנויות, כגון, קניון או שוק כדי למצוא סחורה שברצונו לקנותה אחרי שבת.
כמו כן מותר ללכת בשבת ברחוב (לא בשוק או מרכז קניות) ולראות דרך הליכתו היכן נמצאת חנות מסויימת על מנת להיכנס אליה אחרי שבת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שו סעיף ח - ט וראה גם שש"כ סימן כט סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה