חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בשידוך - כשמחלה טופלה לפני הנישואים והבריא/ה לחלוטין, האם צריך ליידע את הצד השני?

תשובה:

כאשר רופאים מומחים אומרים שהמחלה עברה ולא נשאר ממנה ולא כלום, ואין חשש לעתיד, הרי כשמדובר בגבר אין צריך לספר על המחלה. אם מדובר באשה - אם מדובר במקרה שיש חשש  שבגין הלידה עשויה המחלה לחזור ולהתעורר - אזי יש לספר על כך, לכן חשש זה ניתן לברר אצל רופא מומחה.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: שיעורי תורה לרופאים

מקור: חלק ב סימן עא שאלה ג בשם תשובות והנהגות ח"ב, תרכד

תשובה נוספת:

חולה המבקש שלא לספר את דבר מחלתו להוריו, יש להענות לבקשתו, גם אם בגלל זה ימנע מההורים להתפלל לרפואתו.

ספר: חשוקי חמד

מקור: יומא, ד ע"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה