חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גם באדר ראשון חל "משנכנס אדר מרבין בשמחה"?

תשובה:

"משנכנס אדר מרבין בשמחה " הכונה לאדר שני.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן רכא

תשובה נוספת:

מכל מקום מתחילים להרבות בשמחה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק יד סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה