חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב גם על אישה להינשא?

תשובה:

אומנם אין חיוב מצוות "פרו ורבו" על האישה, אלא רק על האיש, מכל מקום יש עליה חיוב להתחתן מפני החשד.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך

מקור: אבן העזר פרק א סעיף ו וראה שם עוד ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה