חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך על בשמים במוצאי יום כיפור שחל במוצאי שבת?

תשובה:

אין לברך על בשמים במוצאי יום כיפור אף שחל במוצאי שבת.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: עמוד שפד וכן שולחן ערוך סימן תרכד סעיף ג

תשובה נוספת:

אשכנזים שנוהגים לברך על בשמים, יברכו על הבשמים לפני ברכת הגפן או לאחר שתיית היין של ההבדלה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יב' הערה כג וראה גם חיי אדם סימן קמה, לט ושש"כ , סב, כח.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה