חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איך נוהגים כאשר מתפללים תפלת מוסף ללא חזרת הש"ץ?

תשובה:


כשמתפללים תפילת מוסף ללא חזרת הש"ץ, נוהגים שהשליח
ציבור אומר בקול רם את שלושת הברכות הראשונות עם קדושת כתר, והציבור
אומרים עמו יחד עד האל הקדוש' וממשיכים כל אחד לבדו בלחש, וכאשר
מגיע החזן לרצה' שוב מגביה את קולו עד ברכת כהנים, ואומר אלהינו ואלהי
אבותינו ברכנו בברכה' וכו' ואם יש כהנים עולים לדוכן ואומר שים שלום'
בקול ואלהי נצור' בלחש.

פוסק: הרב מאיר אליעזר עטיה

ספר: משולחן אבותינו

מקור: שער ב - תפילת מוסף סעיף צ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילת מוסף

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה