חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות באמירת קריאת שמע שעל המיטה?

תשובה:

נשים חייבות באמירת קריאת שמע שעל המיטה ואת ברכת "המפיל", למרות שהן פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, כיוון שקריאת שמע נועדה בין השאר גם לשמירה מן המזיקין.
בשעת הדחק יכולות לומר רק את ברכת המפיל ופרשה ראשונה של קריאת שמע ואת הפסוק "בידך אפקיד רוחי".

פוסק: הרב שמעון יוחאי יפרח

ספר: שכב כארי

מקור: פרק ה סעיף א וראה מגן אברהם, רלט, ס"ק ב וכן ערוך השולחן, רלט ס,ק ו וכן באליה רבא סימן רלט, סק"ד, בשו,ת רב פעלים סוד ישרים חלק א סימן ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה