חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג חולה אשר קשה לו לומר קריאת שמע על המיטה?

תשובה:

גם חולה צריך לומר קריאת שמע על המיטה כיוון שיש בזה סגולה לשומרו מכל רע. אולם אם הדבר קשה לו די שיברך פרשה ראשונה של קריאת שמע, ובדיעבד גם בפסוק הראשון יצא ידי חובה.
אם אינו יכול להטות מעט על צידו יקרא כששוכב על גבו.

פוסק: הרב שמעון יוחאי יפרח

ספר: שכב כארי

מקור: פרק ה סעיף טז- יז וראה משנ"ב רלט, ס"ק ג, אליה רבה רלט, ס"ק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה