חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשמיע כל נגינה בבית כנסת?

תשובה:

אם עורכים סעודת מצוה בבית הכנסת מותר להשמיע שירים עם כלי נגינה. וכן בחול המועד כאשר יש מצוה לשמוח ברגל ובלבד שישמרו על צניעות והפרדה.
מאידך, יש לאסור לעשות זאת בתפילה כמנהג הרפורמים המנגנים בעוגב בתפילתם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן קנא' סעיף יד

תשובה נוספת:


אסור להכניס כלי נגינה לבית הכנסת כדי לנגן שם בשעת התפלה בין בשבת ובין בחול
בין בשעת התפלה ובין שלא בשעת התפלה, בין לבית הכנסת ובין לעזרת הנשים.
מכל מקום נראה שאין להחמיר בזה אלא כשעושים כן בדרך קבע, אבל אם מכניסים כלי
נגינה לבית הכנסת באקראי לצורך שמחה של מצוה, כגון שמחת בית השואבה או
שמחת סיום מסכת או הכנסת ספר תורה וכיוצא בזה יש להקל בזה אפילו לכתחלה.

פוסק: הרב יוסף דוד

ספר: הלכה ברורה

מקור: חלק ז סימן קנא סעיף ז עמוד 329

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפורמים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה